hoved
menuscript menu


Opdateret d. 16.11.2021
Regler for optagelse i 2020

Alle kan optages som medlem af "De Barske".

Personer som ønsker optagelse, skal ved sæsonstart udfylde en optagelsesbegæring, denne fås ved henvendelse til Stortroldens (Jan Frederiksen e-mail: janbirthe2005@yahoo.dk)
Når vi har modtaget din begæring betragtes du som aspirant.

For at blive optaget som "Barsk" skal aspiranten have opnået minimum 9 point i "De Barskes" terminslisteløb.
Det afsluttende løb afvikles i forbindelse med årsmødet som afholdes lørdagen efter Jættemilen i november.

Regler for pointtildeling

Der kan kun tildeles point for løb på "De Barskes" terminsliste, denne finder du under "kalender".

Marathon
Der gives 1 point for gennemført marathon ( max et marathon tæller).

"I troldens fodspor":
Hjælpetrolde får 1 point
Aspiranter får 2 point for gennemført løb.

For alle løb (incl. marathon) gælder, at man skal gennemføre indenfor de max tider, der gælder for den bane man løber.
DM ultralang løbes i egen klasse
Point gives kun, når løbet gennemføres med alle poster, og er godkendt af arrangøren.


Pointtildeling afhænger af alder og køn som følger.

Banelængeder for H - 54 og D - 39:
Danmarks længste: 50 km
Langdistance: Den længste
Wild West: Den lange
NXM: 2 x 25 km
Rogaining: min. 50% af vinderens point

Banelængder for H55 - H69 og D40 - D54 :
Danmarks længste: 25 km
Langdistance: ca 16 km
Wild West: 14 - 16 km
NXM: 2 x 17,5 km svær
Rogaining: min. 40% af vinderens point

Banelængder for H70 - og D55 - :
Danmarks længste: 25 km
Langdistance: 6 - 8 km
Wild West: 6 - 8 km
NXM: 2 x 17,5 km km svær
Rogaining: min 30% af vinderens point

Årsmødeløbet
Der gives ikke point for deltagelse i dette løb.

Diplom
De barske, som har opnået 9 point eller flere, vil få overrakt diplom ved årsmødet.

Medlemskab
For at opretholde medlemskab skal "Den Barske" som minimum have deltaget i et af løbene på vores
terminsliste hvert år (dog ikke "I Troldens Fodspor").

"Den Barske" skal som minimum hver 5. år gennemføre kravene til diplom, for fortsat medlemskab.

1) Årsmødet kan udnævne "Den Barske" der er fyldt 70 år, til æresmedlem, hvilket
betyder, at "Den Barske" friholdes for reglen om kravene til diplom.
2) Årsmødet kan give dispensation for det enkelte medlem omkring reglen med at skulle
gennemføre et af løbene på vores terminsliste.